Inför flyttningen

 • Fasta installationer av el och vatten måste kopplas bort av fackman.
 • Montera isär dator, tv och annan elektronisk utrustning.
 • Lägg undan värdesaker, pengar och annan privat egendom i eget handbagage, som inte ska med i flytten.
 • Ta vara på nycklar till möbler samt nycklar till gamla och nya bostaden.
 • Märk cyklar, barnvagnar och liknande som står i allmänna utrymmen. – Töm alla trädgårdsmaskiner på olja och bensin.
 • Rengör maskiner och redskap.
 • Töm kylskåp på färskvaror och vätskor.
 • Ställ undan städmaterial som du ska använda för städning.
 • Skydda golven om du har ömtåliga golv.
 • Anmäl möbler och annat gods som är värt mer än ett halvt basbelopp till NLS FLYTT

Packning

 • Använd principen tungt underst, lätt överst.
 • Packa med makulatur mellan tallrikarna och ställ dem på högkant, gärna med mjukt under.
 • Slå in glas i makulatur och ställ dem i kartongen.
 • Packa böcker stående, rygg mot rygg. Fyll kartongen med böcker max upp till handtagen. Lägg därefter sängkläder eller liknande över böckerna.
 • Stapla kartongerna tre och tre, den tyngsta överst.
 • Lampskärmar demonteras, emballeras och/eller läggs i kartong.
 • Ta ner lösa hylldelar, stapla och tejpa ihop dem.
 • Blommor packas i öppna kartonger.
 • Kartongen ska vara full men ej överfull.

Under flyttningen

 • Visa vår personal särskilt ömtåliga föremål samt möbler och föremål som inte ska flyttas med.
 • Håll reda på nycklar, plånbok, kläder och annat som du behöver under flyttningen så att dessa ej hamnar bland flyttgodset.
 • Kontrollera att allt är med innan flyttbilen åker.
 • Instruera eller visa med skiss var möblerna ska stå i den nya bostaden.

Efter flyttningen

 • Ring oss när kartongerna är uppackade och kan hämtas.
 • Ev. skada eller förlust anmäls snarast till personalen eller direkt till vårt kontor.

Vi lastar inte

 • Brandfarliga vätskor
 • Färskvaror
 • Husdjur
 • Bilar och båtar